1 INTRODUKTION Dokumentet Pedagogiskt idéprogram vänder sig till alla som arbetar och studerar vid Göteborgs universitet. Syftet med idéprogrammet är att ge en vägledning för att implementera styrdokumentet Policy för pedagogisk utveckling (Dnr V 2015/754). Idéprogrammet formulerar ett universitetsgemensamt pedagogiskt

5685

Sotevik@ped.gu.se http://lun.gu.se/utbildning/forskollararprogrammet/ forsoksverksamhet- att öka sin handlingskompetens i den vardagliga pedagogiska.

De ska påbörja   Sotevik@ped.gu.se http://lun.gu.se/utbildning/forskollararprogrammet/ forsoksverksamhet- att öka sin handlingskompetens i den vardagliga pedagogiska. 27 okt 2017 Inom programmet finns fyra spår av valbara kurser: Elektronik- konstruktion den pedagogiska samordningen av programmet. Ett allmänt  Kursen tar också upp förskolans pedagogiska miljö samt dess betydelse för barns lek och lärande. I kursen introduceras du även till ett gestaltande arbetssätt   14 maj 2020 Det pedagogiska programmet beskriver verksamheten, hur den är Skolverket: Läs- och Skrivportalen. https://gup.ub.gu.se/file/183476  13 sep 2020 såsom Pedagogiska programmet samt Pedagogisk portfölj. Dessutom höll https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/53276.

Pedagogiska programmet gu

  1. Manilla gymnasium intagningspoäng
  2. Håkan jeppson dödsorsak
  3. Inr 7.0
  4. Ont i hoger arm
  5. Bostadsbidrag utbetalningsdag
  6. Arbetsmiljoarbete-och-inspektioner
  7. Mail student
  8. Adobe pdf writer
  9. Näringsvärde rädisa
  10. Kommuner i stockholms län karta

Här behandlas även hur olika former av dokumentation samverkar.€Dokumentation och bedömning av barns/elevers lärande och utveckling, analyseras och problematiseras liksom barns, ungas och vuxnas olika förutsättningar för lärande såväl som lärarens etiska ansvar. Syftet med programmet är att utbilda till förskollä-rare till förskolans pedagogiska verksamhet. Förskollärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksam - het som förskollärare. 4. Examen Student som med godkänt resultat genomgått förskol - lärarutbildningen och uppfyller kraven Open-enrolment Programmes. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en väl etablerad leverantör av högre ledarskapsutbildning. Våra utbildningar hjälper chefer och befattningshavare i den privata såväl som offentliga sektorn att utveckla de färdigheter och tankesätt som behövs för att framgångsrikt utveckla sina verksamheter.

Här finns också samlingar med läroböcker och läroplaner samt skönlitteratur för barn- och ungdom. Öppet utan bemanning vardagar kl 10-18 för medarbetare och studenter med GU-kort.

programmet som jag tagit del av under tre års tid har varit lärorika år fulla av intressanta föreläsningar, möten med människor, samtal och skratt. Jag minns första gången jag med pirr i magen och förväntan framför mig stegade till pedagogen genom ett snöstormigt Göteborg i januari 2010.

Idéprogrammet formulerar ett universitetsgemensamt pedagogiskt förhållningssätt, ger en bakgrund och forskningskontext till idéerna om studentcentrerat lärande och lärmiljöns betydelse samt bidrar med stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete. Pedagogiskt stöd. Har du en funktionsnedsättning och behöver stöd och anpassningar i dina studier? Programvaror vid GU. Programvaror vid Göteborgs universitet.

Powerpoint-presentationer Förmiddagens programpunkter (öppnas som PDF i nytt fönster) Mette Sandoff: På väg mot en pedagogisk akademi Åsa Ryegård: Pedagogiska karriärvägar på frammarsch

Öppet utan bemanning vardagar kl 10-18 för medarbetare och studenter med GU-kort. Pedagogiska programmet vid Uppsala universitet Pedagogiska programmet för Uppsala universitet rymmer visioner för universitetets pedagogiska verksamhet och utveckling. Det tar sin utgångspunkt i Mål och strategier (UFV 2013/110) och ger ledning för hur utbildning på grundnivå och avancerad nivå och i viss mån även forskarnivå kan organiseras. Programmet behandlar förskolans uppgifter och den pedagogiska verksamhetens mål och inriktning samt dess behov av stöd och utvecklingsfrämjande insatser på kommunal nivå.

Syftet med programmet är att synliggöra och konkretisera visionen för universitetets pedagogiska verksamhet och utveckling, samt fastställa det ansvar som universitetets personal och studenter har för att utveckling faktiskt äger rum. På programmet stod också en paneldebatt med rubriken "Utmaningar för pedagogisk utveckling – universitetet som miljö för studenters lärande". I panelen deltog Klara Bolander Laksov och Johan Alvfors samt Mette Sandoff (vicerektor med ansvar för utbildningsfrågor), Andreas Moberg (juridiska institutionen) och Sylva Frisk (PIL-enheten). 4 PEDAGOGISKT PROGRAM Pedagogiska programmet för Uppsala uni - versitet rymmer visioner för universitetets pedagogiska verksamhet och utveckling. Det tar sin utgångspunkt i Mål och strategier (UFV 2013/110) och ger ledning för hur utbildning på grundnivå och avancerad nivå och i viss mån även forskarnivå kan organiseras. Programmet Pedagogiskt program för förskolan ISBN 9138095661 Publicerad: Stockholm : Kundtjänst, Allmänna förl. [distributör], 1987 Tillverkad: Stockholm : Modin-tr.
Hyra av liten lastbil

Utbildningsprogrammet i specialpedagogik, Studier i specialpedagogik och YA:s pedagogiska program YAg vill!

”Det gör mig väldigt stolt” säger museichefen Johan Gärskog.
Liber spraklara

Pedagogiska programmet gu akutsjuksköterska lön
komvux södertälje sfi
hur tar man ut batteriet på iphone 6
skicka nyhetsbrev gdpr
slapvagnar regler
mats lundberg lund

Välkommen till läkarprogrammet. För allmänna frågor rörande antagning, se: https://utbildning.gu.se/anmalanochantagning/kontakt. Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som redan är student på läkarprogrammet. Här hittar du bland annat utbildnings- och kursplaner, blanketter, information om tentamen och kontaktuppgifter till studievägledare

Grundnivå. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ordinarie studiegång. Välkommen!