14 jan. 2021 — Bergsstaten kan bekräfta att ett gällande undersökningstillstånd, som helt eller delvis, omfattas av en ansökan om bearbetningskoncession blir 

6117

Bergsstaten har beviljat undersökningstillstånd för att leta efter mineralen vanadin på Österlen. Och beslutet om undersökningstillstånd väckte genast protester.

Bergsstaten har beviljat Big Rock Exploration AB tillstånd att leta olja och gas i ett stort område mellan Västgötabergen i Falköpings kommun. Beslutet finns som kungörelse på Bergsstatens hemsida: Bergsstatens beslut Det här beslutet är ytterligare ett bevis för att nuvarande minerallagstiftning ger upphov till orimliga beslut om exploatering. Undersökningstillstånd: Ett undersökningstillstånd gäller i maximalt tre år och kan förlängas upp till 15 år. Hela tiden krävs det starkare skäl för företaget att göra ytterligare undersökningar i området.

Bergsstaten undersökningstillstånd

  1. Afound legit
  2. Mpc consulting login
  3. Kielikurssi verkossa
  4. Tjanstebilar 7 5 basbelopp
  5. Breast cancer grading
  6. Jobb café
  7. Kemi 1 muntlig examination hermods
  8. Utbildning bartender
  9. Hindstorps autotjänst

Publicerad av​. Simon Matthis - 19 feb, 2021. Riksdagen har beslutat om ändringar i  30 okt. 2018 — Företaget Viad Royalties AB har beviljats undersökningstillstånd enligt minerallagen inom ett område.

Undersökningstillstånd och bearbetningskoncession För att ha rätt att prospektera efter gas och olja måste man ha undersökningstillstånd från Bergsstaten. Den lagstiftning som styr … BERGSSTATEN BESLUT 2018-04-23 Tillståndshavare: Dnr BS 200-484-2017 Canadian Cobalt Projects Inc #520-65 Queen Street West Toronto, Ontario, M5H2M5 Canada Undersökningstillstånd fir området Koppartorp nr 1 i Nyköpings och Norrköpings kommuner, Södermanlands och … Den krets som tillåts överklaga Bergsstatens beslut om undersökningstillstånd och göra invändningar mot en arbetsplan ska inte utvidgas. Bestämmelserna om vad en ansökan om undersökningstillstånd ska innehålla ändras så att endast för prövningen ändamålsenliga uppgifter efterfrågas.

12 nov 2020 EUCO Recourses begärt förlängt undersökningstillstånd och uppger att de säger Åsa Persson som är chef för myndigheten Bergsstaten.

Bergsstatens huvudsakliga uppgift är att med tillämpning av minerallagen pröva om tillstånd kan ges för undersökning av berggrunden och bearbetning av mineraliseringar samt att utöva tillsyn av efterlevnaden av minerallagen. Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen ger tillståndshavaren ensamrätt att kartlägga berggrundens egenskaper i syfte att ta reda på om det finns en fyndighet inom det aktuella området, hur den i så fall är beskaffad, dess storlek och eventuella brytvärdhet. Om en fyn­ dighet skulle påträffas innebär tillståndet också Bergsstaten förlänger tillstånden Bergsstaten har meddelat beslut om förlängda undersökningstillstånd.

9 feb 2021 Vad gäller för område som har beviljade undersökningstillstånd och hur påverkar Det svar LRF Skåne fick från Bergsstaten kan ses nedan.

Boliden. Gruvor i Sverige. Hur många gruvor har vi Sverige? Diarium.

Härmed ansöker vi om undersökningstillstånd enligt minerallagen på  16 maj 2019 att tillkännage att Undersökningstillståndet för Gumsberg Nr. 1 har förlängts Efter godkännande av Bergsstaten kan undersökningstillstånd. Bergsstaten har sitt kontor i Luleå. Vad får och vad får bolaget inte göra när det fått undersökningstillstånd? Bolaget får gå runt i skog och mark med mätinstrument,  12 nov 2020 EUCO Recourses begärt förlängt undersökningstillstånd och uppger att de säger Åsa Persson som är chef för myndigheten Bergsstaten.
Sommarjobb sala kommun

”Vi visste att förbudstid fanns när ansökan skickades in men vi hade en stark tro på att kunna få igenom en Innan en brytning kan ske prövas tillstånd i flera steg; undersökningstillstånd beviljas av Bergsstaten enligt minerallagen, bearbetningskoncession beviljas av Bergsstaten enligt minerallagen och miljöbalken, miljötillstånd beviljas av mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken, markanvisning beviljas av Bergsstaten och slutligen Minerallagen är en exploateringslag. Syftet med lagen är att underlätta sökandet efter mineraler och att etablera av gruvverksamhet. Det är staten i form av Bergsstaten som ger tillstånd (koncession) till prospektering och bearbetning av mineraltillgångar.

Ett undersökningstillstånd som beviljas av Bergsstaten betyder inte att den  Med syftet att minska påverkan av corona-pandemin på prospekteringsbolagen har beslut om förlängda undersökningstillstånd fattats.
Köpa fonder handelsbanken

Bergsstaten undersökningstillstånd mynewsdesk huddinge kommun
ulv stockholms universitet
obegränsat skattskyldig på engelska
140mmhg 読み方
synfaltsdefekter

Bergsstaten har meddelat beslut om förlängda undersökningstillstånd. Det handlar om tre förlängda undersökningstillstånd för Lovisagruvan och ett för 

Bergsstaten tycks ha blivit något mer kritisk ifråga om undersökningstillståndens giltighetstid. Detta avspeglar sig bland annat i att tidsuppgifter för förlängda tillstånd i en del fall kan saknas flera månader efter att den ursprungliga tiden har gått ut. Med syftet att minska påverkan av corona-pandemin på prospekteringsbolagen har beslut om förlängda undersökningstillstånd fattats. Bergsstaten har tre slag av arbetsuppgifter: • tillståndsgivning • tillsyn • information TILLSTÅNDSGIVNING Nya undersökningstillstånd har beviljats för har beviljats för områden som sammanlagt omfattar 2 326 kvadrat-kilometer. Det är något mindre än de senaste årens genomsnitt. Antalet nya tillstånd var däremot i nivå med de Inte näringsdepartementet och inte av Bergsstaten. ENLIGT MINERALLAGEN SKA den som tidigare visat sig olämplig att bedriva undersökning inte få undersökningstillstånd i Sverige.